JABALPUR.
Kayastha Matrimony Shrivastava Jyotish Shri Chitragupt City Information Web Directory Advertising Web NewsPapar Astha
website
Email & Live Chat

 Home                                                        JABALPUR BUS SERVICE

Jabalpur Bus Service (Jabalpur to ... ) (Please Confirm Timings Before Planning & Departure)
  Government Bus MPSRTC Main Bus Stand Phone 2405147, Damoh Naka Phone 2342958
Rewa                 1.30, 5.15, 6.30, 8.00, 9.00, 9.30, 11.30, 12.30, 12.45, 13.00, 17.00, 17.30, 21.30,
Allahabad          06.00, 11.00, 20.00
Banaras             07.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
Chhindwara       06.30, 13.030, 23.00,
Nagpur               07.00, 09.30, 22.00, 22.30,
Bhopal               05.00, 07.00, 09.30, 11.00, 17.00, 19.30, 21.30,
Mandla               05.00, 05.30, 06.30, 11.30, 12.00, 13.00, 17.30, 17.30,
Kanha                 07.00, 11.00,
Sagar 4.40, 5.00, 5.30, 6.20, 13.20, 14.20,
Raipur                06.00, 14.00, 18.00,
Durg                   07.30
Bilaspur             07.30, 19.00
Private Bus Sercive
 
Buniyadi Travels 2409987, 4065466 Main Bus Stand, 4006232 4049289 Damoh Naka Bus Stand
Bhopal                 04.30, 05.30, 07.15, 08.15, 09.35, 10.15, 10.50, 11.50, 13.15, 16.15, 17.15, 18.10, 19.00, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45, 23.50, 24.30,
Chhatarpur 04.30, 05.50, 06.55, 11.15, 16.20, 20.30, 22.45,
Damoh 07.30, 08.45, 10.15, 17.30
Nagpur 09.00, 10.00, 22.00
Durg-Raipur (2X2) 19.00
Sagar (2X2) 06.30, 07.30, 14.15, 21.30,
Tikamgarh 09:00, 21.00, 22.00
Choudhary Travels Phone 2400953
Amrawati - Akola (via Nagpur) 21.00
Chhindwara        06.30, 08.00, 10.15, 12.30, 14.30, 15.30, 17.00, 20.00, 22.00, 23.00,
Nagpur                01.00, 07.00, 08.30, 09.00, 10.30, 11.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30,
Chandrapur        22.00
Durg-Raipur       20.00, 21.30,
Sagar                 07.00, 14.00
Mahakaushal Travels Phone 2400251
Nagpur               09.45, 11.30, 12.30, 21.00, 23.00,
Mangal Vardhani Travels Phone 2426380
Nagpur               11.30
Nagpur Travels Phone 2317271
Nagpur               09.30
Raja Travels Phone 2313869
Chhindwara        06.30, 08.00, 15.00, 15.30, 17.30, 21.30,
Parasia               22.00, 23.00,
Nagpur                07.00, 09.00, 10.00, 11.30, 12.30, 14.00, 21.00, 22.00, 23.00,
Raipur (Via seoni Balaghat) 19.00,
Sharad Narayan Travels Phone 2401067, 4042088
Bhopal                23.12
Gwalior               19.00
Indore                  18.00
Nagpur                 22.30
Star Travels Phone 4004786
Bhopal                 22.15
Durg (Via Baihar, Malajkhand) 19.15,
Raipur (Via Malajkhand) 20.30,