M.P.S.E.B. Station Jabalpur

M.P.S.E.B Call Centar 1912, 12660, 2702787 Jabalpur Code 0761

Control Room

2310584

Adhartal

2341286

Amanpur

2423835

Anand Nagar

2342830

Bada Phawara

2311143

Bhantalaiya

2340504

Bilhari

2320086

Damoh Naka

2342136

Garah

2422230

Ghantaghar

2321430

Gohalpur

2340885

Gora Bazar

2322297

Gorakhpur

2403132

Jesu Power House

2323920

Kanchghar

2321435

Madan Mahal

2423837

Madar Tekri

2342904

Madhotal

2340535

Marhatal

2310584

Medical College

2423477

Mission Compound

2325990

Nayagaon

2403202

Poli Pathar

2406476

Rajhi

2330352

Shakti Bhavan

2310891

Satpula

2330736

Sadar Bazar

2320085

Ukhari

2343192

Vehicle Factory

2330958

Vinoba Bahve Sub Stn.

2320891

Mission Compound

2325990

Nayagaon

2403202

Mayor

2314951

Commissioner

2313052

Chaudhary Medicos

2345221