AKHIL BHARTIYE KAYASTHA MAHASABHA , ROHTAK
Website :  www.abkmrohtak.astha.net

 Akhil Bhartiye Kayastha Mahasabha, Rohtak          NEWS          Video          Photo

 ABKM, ROHTAK  ANNUAL FUNCTION TO BE HELD ON 02 OCT 2012. VENUE: VAISH DHARAMSHALA,KEWAL GANJ,ROHTAK.

FOR MORE INFORMATION CONTACT ,

 

PRESIDENT RAKESH BHATNAGAR 07206007229
VICE PRESIDENT ATUL KHARE 9416210365
TREASURE PRADEEP BHATNAGAR  
SECRETARY VIJAY SINHA  
 
  

Mr. harsh kulshrestha e-mail :  [email protected]