JABALPUR.
Kayastha Matrimony Shrivastava Jyotish Shri Chitragupt City Information Web Directory Advertising Web NewsPapar Astha
website
Email & Live Chat

 Home                                                        JABALPUR BUS SERVICE

Jabalpur Bus Service (Jabalpur to ... ) (Please Confirm Timings Before Planning & Departure)
  Government Bus MPSRTC Main Bus Stand Phone 0761-2405147, Damoh Naka Phone 0761-2342958
Rewa                 1.30, 5.15, 6.30, 8.00, 9.00, 9.30, 11.30, 12.30, 12.45, 13.00, 17.00, 17.30, 21.30,
Allahabad          06.00, 11.00, 20.00
Banaras             07.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
Chhindwara       06.30, 13.030, 23.00,
Nagpur               07.00, 09.30, 22.00, 22.30,
Bhopal               05.00, 07.00, 09.30, 11.00, 17.00, 19.30, 21.30,
Mandla               05.00, 05.30, 06.30, 11.30, 12.00, 13.00, 17.30, 17.30,
Kanha                 07.00, 11.00,
Sagar 4.40, 5.00, 5.30, 6.20, 13.20, 14.20,
Raipur                06.00, 14.00, 18.00,
Durg                   07.30
Bilaspur             07.30, 19.00
   
Private Bus Sercive
 
Buniyadi Travels 9522226935
Bhopal                 04.30, 05.30, 07.15, 08.15, 09.35, 10.15, 10.50, 11.50, 13.15, 16.15, 17.15, 18.10, 19.00, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45, 23.50, 24.30,
Chhatarpur 06.30, 07:00, 09:00, 11:00, 21:00, 23:00 Update 23.03.2018
Damoh 07.30, 08.45, 10.15, 17.30
Nagpur 09.00, 10.00, 22.00
Durg-Raipur (2X2) 19.00
Sagar (2X2) 06.30, 07.30, 14.15, 21.30,
Tikamgarh 09:00, 21.00, 22.00
   
Choudhary Travels Phone 0761-2400953
Amrawati - Akola (via Nagpur) 21.00
Chhindwara 06.30, 08.00, 10.15, 12.30, 14.30, 15.30, 17.00, 20.00, 22.00, 23.00,
Nagpur 01.00, 07.00, 08.30, 09.00, 10.30, 11.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30,
Chandrapur 22.00
Durg-Raipur 20.00, 21.30,
Sagar 07.00, 14.00
   
Mahakaushal Travels Phone 0761-2400251
Nagpur 09.45, 11.30, 12.30, 21.00, 23.00,
Mangal Vardhani Travels Phone 0761-2426380
Nagpur 11.30
   
Nagpur Travels Phone 0761-20761-317271
Nagpur 09.30
   
Raja Travels Phone 0761-2313869
Chhindwara 06.30, 08.00, 15.00, 15.30, 17.30, 21.30,
Parasia 22.00, 23.00,
Nagpur 07.00, 09.00, 10.00, 11.30, 12.30, 14.00, 21.00, 22.00, 23.00,
Raipur (Via seoni Balaghat) 19.00,
   
Sharad Narayan Travels Phone 0761-2401067, 4042088
Bhopal 23.12
Gwalior 19.00
Indore 18.00
Nagpur 22.30
 
Star Travels Phone 0761-4004786
Bhopal 22.15
Durg (Via Baihar, Malajkhand) 19.15,
Raipur (Via Malajkhand) 20.30,
   
Jabalpur Nagpur Travels 0761-4086410
Nagpur 13.30 AC, 15.00 AC, 23.00, 23.30, ( 2 X 1 Sleeper, 2 X 2 Sleeper, 2 X 2 Punch Chair