Post Office

Head P.O

2321030

Adhartal

2340837

Anand Nagar

2341880

Bai Ka Bagicha

2320443

Cantt.

2320992

City

2343030

Civil Lines

2321886

Dixit Pura

2340059

Ganji Pura

2311334

Garha

2423242

Gopal Pur

2341844

Gurandi Bazar

2320942

Gokulpur

2330741

Gorakhpur

2490996

Hanumantal

2341645

Hathital

2427941

High Court

2343943

Howbagh

2402996

H R Line

2320945

Jonesganj

2310340

Kamla Nehru Nagar

2403595

Kasturba Nagar

2320941

Khamaria

2330794

Khamaria Market

2330778

Kutchery

2325947

Lord Ganj

2342776

Miloni Ganj

2340173

Medical College

2402994

Nagar Nigam

2403196

Napier Town

2402990

Napier Lines

2320946

Prem Nagar

2426993

Ranjhi

2330190

R A Nagar

2330844

Regiment Bazar

2320990

Ridge Road

2321991

Roberts Line

2320591

Saraswati Vihar

2320947

Tele Workshop

2377506

TTC

2321495

Vidyut Nagar

2402992

Vechicle Factory

2330594

Wright Town

2402995

Barela

289420

Bargi Hill

286340

Bargi Nagar

288233

Gosalpur

263021

Sihora

230403

RMS

2320247

Jabalpur Pin Code         www.astha.net/jabalpur             www.astha.net