Home Kayastha Matrimony  |   NEWS   |   Surname    |   Origin   |   Kayastha Directory   |   All Sabha   |   Arti   |    Photo   |   Encyclopedia  
Shrivastava Jyotish      Facebook > Page Kayastha Chitragupta Group  |  Kayastha Chitragupta  |  Dr. Adarsh Shrivastava 9981704810

International Sammelan Home   Registration   Pratrigya   Program Arrangement   E-World   Important Facilities   Download   Contact

chitransh kayastha Parisad   Akhil Bhartiye Kayastha Mahasabha Jabalpur    Chitragupta Sena    
Akhil Bhartiye Kayastha Mahasabha Rohtak    CG Kayastha

All Sabha

Bihar
Samastipur > Zila Chitransh Smiti,
Pradesh Kayastha yuva Maneh, Chitragupt Samaj
 

Kayastha Krantikari Vichaar Manch Patna

Chitransh Bihar  Krishna Bhawan, Patna

Bhagmara Anchal Chitragupt Mahaparivar Katragarh, Dhanbad, Jharkhand

Delhi
Akhil Bhartiya Kayastha Mahasabha, Shri. Chitragupt Kalyan Sangathan,

Karnataka
Bengaluru > Kayastha Sabha

Madhya Pradesh
Jabalpur > Akhil Bhartiy Kayastha Mahasabha, Chitragupta Sena, Chitransh Kayastha Parishad, Vishwa Kayastha Sangathan, Kayastha Sabha Khamaria, Mahakaushal Kayashta Parishad,
Indore >
Akhil Bhartiya Kayastha Mahasabha, Shri Kayastha Sabha,
Bhopal >
Akhil Bhartiya Kayastha Maharashta

Rajsthan
Alwar   > Kayastha Sabha
Jaipur  > Rajasthan Kayastha Mahasabha, Rashtriya Kayastha Mahaparishad, Shri Chitragupta Navyuvak Samiti, Mathur Sabha, Marudhar Mathur Samaj  Sewa Samiti,
Nandlal Kayashta Dharamshala, Sh. Chitragupta Club, Chitransh Hitkarini Sabha, Mathur Hitkarini Samiti (Kotwala), Kayastha Moksh Dham Vikas Samiti, Sh Chitragupt Samita, Sh. Chitragupta Trust,
Ajmer  >
Prabhu Bhawan Trust Committee, Chitragupt Samiti
Kota    >
Sh. Chitragupta Samiti Kota
 

Uttar Pradesh
Lucknow > Kulshreshtha Sabha,
Shri Chitragupta Sabha, Shri Chitragupta Samaj Samiti, Shri. Chitragupta Sabha,
Varanasi > Akhil Bhartiya Kayashta Mahasabha
Kanpur > Shri Chitragupt Poojan Samiti,
Gorakhpur > Shri Chitragupta Sabha,
Chitransh Karamchari Kalyan Samiti > Bareilly U.P.
Chitragupta Kayastha > Shahjahanpur
Shri Chitragupt Vanooj Sabha Allahabad
 

Kayastha Chetna Manch, Rampur

Shri. Chitraputra Kalyan Samiti Kanpur

Chitransh Sewa Samiti, Kanpur

Shri Chitragupta Parivar Kanpur,

Jan Hitkari Kayastha Club Kanpur

Kendriya Chitragupta Samita, Kanpur

Shri Chitragupta Sabha Muzzaffarnagar, U.P. 

All India Kulshreshtha Mahasabha National

 

Chitragupta Ashram Brig Ghat, Garhmukteshwar

Kayastha Samaj Ratnam.

Chitragupt Pratikshalaya Kathmandu Nepal

Chitragupta Mahila Jagriti Mandal

 

 

 

Madhya Pradesh Yuva Kayastha Sangathan Satna M.P.

Shri Chitragupta Sewa Sangh Gaya

Sh. Chitragupt Mahasabha Kanpur

Chitransh International (Nepal)

Shri Chitragupta Agra

District Chitragupta Kalyan Samiti Etah � 207001

Chitragupta Kayasth Mandir Nyas Guna, M.P.

Shivpuri Kayastha Samaj Jatyara, Shivpuri (M.P.)

Kayastha Sabha Sanehalak Samiti Mandsaur (U.P)

Kayastha Sabha 15, Industrial Area II  Ram Darbar, Chandigarh 

Kayastha Cehtna Manch Rampur (U.P)

Andra Pradesh Kayasth Sabha Hyderabad

Chitragupta Mitra Mandal Mumbai

Srivastava Kayastha Yuvasangh Delhi

Srivastava Kayastha Panchayat Jhandewalan, Delhi

National Kayastha Forum Delhi

Sri Chitragupta Navyuvak Samiti, Jaipur

Akhil bhartiye Chitransh Sewa Sangam Lucknow

Shri Chitragupta Pariwar  (Regd.) Delhi

Akhil bhartiya Kayastha Ekta Abhiyan   Manch Lucknow

Shree Chitragupt Samaj Welfare Association, Navi Mumbai www.facebook.com/chitraguptsamaj

UP Shri Chitragupta Samiti, Gorakhpur UP (Update 04.12.2012)

chitransh kayastha Parisad   Akhil Bhartiye Kayastha Mahasabha Jabalpur    Chitragupta Sena    
Akhil Bhartiye Kayastha Mahasabha Rohtak    CG Kayastha